Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, augusti 22, 2010

Bildt dribblar bort lundins krigsskuld i Sudan

Bildt dribblar bort sitt ansvar för vad Lundin Oil gjorde nere i Sudan. I en intervju i Expressen vill han nu framstå som världens fredsduva och en av de som fick igång fredsprocessen och vapenstillestånd. Tyvärr är intervjuaren varken påläst eller särskilt intresserad av svaren. Lite längre ner i intervjun säger Bildt att journalisterna "ibland är illa pålästa och ibland går på enkla bollar". Där har Bildt en poäng som visar sig stämma i denna intervju, journalisten gick uppenbart "på enkla bollar"


Inga kommentarer: