Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, maj 22, 2016

Återkallande folkomröstning i Venezuela

Det är svårt att hålla reda på valregler i andra länder och man kan lätt bli "lurad" av allt som skrivs om länder med politisk konfrontation. Detta gäller i synnerhet Venezuela där konfrontationen mellan regeringen och högeroppositionen handlar just om genomförandet av en återkallande folkomröstning.
Venezuelas konstitution föreskriver att en sådan folkomröstning kan hållas i syfte att avsätta offentligt folkvalda när de har fullgjort halva sin mandatperiod. Här kommer en beskrivning om hur processen går till: