Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, februari 02, 2009

WSF en forsta sammanfattning


WSF 2009 i Belem do Para, Brasilien ar slut. Konklusionerna fran folkrorelsesamlingarna ar fardigforhandlade, campingen monterar ner sina talt, mobiliseringsplanerna och datum ar nu fastslagna, kvar ar de sista moten innan man reser hem. Det har varit en haftig upplevelse. God stamning, ett folkligt och oppet forum, och med mycket kamp och lust. Oppningsdemonstrationen var imponerande med massivt deltande och i sambarytmer. Enligt WSF: officiella siffror deltog runt 130 000 deltagare fran 142 lander, drygt 5 800 organisationer (489 fran Afrika och 491 fran Europa). Ursprungsfolksorganisationerna mobiliserade runt 2 000 och de jordlosas rorelse MST hade over 3 000.

Nagra personliga resonemang kring forumet

WSF 2009 har praglats saklart av nyliberalismens kris. Extra krut har manga lagt pa att hitta strategier for att bemota krisen och kampa emot nedskarningar och nyliberalismens svar pa krisen. Det ar mycket retorik och kampandan men det finns aven ljuspunkter. Konkreta alternativ och forslag har lyfts fram av manga.

WSF i Belem har visat sig bli mer an ett diskussionsforum och har har manga hittat en utgangspunkt for kommande varldsomfattande mobiliseringar. Bland annat mot NATO i april och mot rasism, for de papperslosas rattigheter och till forsvar for moder jord den 12 oktober. Det sista lyftes av ursprungsfolksrorelsen och har antagits aven av Via Campesina. Det har ocksa skett en kvalitativ narmande mellan rorelserna som via campesina som samlar lantarbetare och smabonder, med ursprungsfolksrorelsen och miljororelsen. Ett intressant mote var kring Stora Enso och eukalyptos med MST:s ledare Stedile, miljororelsen och Via Campesina. Tillsammans planeras kampanjer mot de transnationella bolag som agerar i Latinamerika och Afrika.

Aven deltagandet fran de s k progressiva presidenterna Chavez, Correa, Evo och Lugo i ett samtal med 20 folkrorelser visar hur viktigt forumet 2009 varit for att hitta alternativ till nyliberalismen.

Ursprungsfolk har tagit mycket mer plats i detta WSF an tidigare. De har som aldrig forr medverkat i andra seminarier och aktiviteter. Inte minst har ursprungsfolksrorelsens kvinnor medverkat aktivt i seminarier och aktiviteter med andra kvinnororelser och natverk. Ursprungsfolksrorelsen tas pa allvar, och med respekt, deras alternativ till en rattvisare varld far gehor i andra rorelser, ett alternativ som grundar sig pa harmoni med naturen, kollektiva rattigheter och gemensamt agande av natur resurserna och som kan sammanfattas i det de kallar "ett gott liv" (Buen vivir).


Det bor namnas att Palestina fick en hedersplats overallt i forumet. Palestinska flaggan och t-shirt med "I´m Palestinian" syntes overallt, fordomande av den israeliska ockupation var i allas lappar, under demonstrationen men aven pa seminarierna. Konklusionerna fran samlingarna hade alla med Palestina. Pa alla seminarier dar de palestinska deltagarna dok upp fick de ordet. Enorma reklamskyltar i Belem fordomde Iraels attacker mot Gaza. WSF visade prov pa att vara ett solidariskt forum som kanner med det palestinska folket.

Inga kommentarer: