Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, augusti 06, 2014

USA:s övervakningssystem mot Gaza

Det är ju känt att USA länge stött Israel med militärtbistånd, vapen och övervakningsteknik. Dock ska enligt journalisten Glenn Greenwald topphemliga dokument från NSA, som Snowden gjort offentligt, kasta nytt ljus över hur USA direkt understödjer Israels militära angrepp på Palestina – så som man gör nu mot Gaza. Snowdens NSA-dokument visar att de israeliska angreppen mot palestinierna skulle omöjligt kunna genomföras utan USA:s påkostade stöd i både vapen och övervakningsinformation.

Greenwald skriver i The Intercept att USA:s övervakningsorgan NSA under senaste årtionde ökat övervakningsstödet till israeliska motparten ISNU (även kallad Unit 8200). Även samarbete med de brittiska och kanadensiska spionorganen (GCHQ och CSEC) förekommer. NSA:s samarbete inkluderar också israeliska försvarsmaktens underrättelsetjänst SOD och Mossad. Utöver de egna övervakningsprogram med Israel och Storbritannien, ska NSA förlita sig på USA-stödda arabiska regimer, som den jordanska monarkin, men också på de palestinska säkerhetsstyrkor, med syfte att komma åt information gällande ”palestinska mål”.

Läs mer här https://firstlook.org/theintercept/2014/08/04/cash-weapons-surveillance

Inga kommentarer: