Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, augusti 22, 2014

Vem bryr sig om digital integritet?

Integritet och frihet på internet verkar inte anses ge röster i årets val trots att vi slår rekord i internetanvändning och sociala medier mobiliserar miljoner, särskilt ungdomar. Men massövervakningen och en kriminaliserande upphovsrätt är fortfarande ett av de största hoten mot vår demokrati och frihet.

Massövervakningen och massavlyssningen fortsätter. I Sverige, i världen. The Intercept avslöjade nyligen att minst 680 000 personer finns ovetande registrerade som "kända eller misstänkta terrorister" i USA:s Terrorist Screening Database. Nästan hälften har ingen, som det heter, ”erkänd terroristgrupptillhörighet”. Registret har inte bara förmedlats till myndigheter i USA utan också till utländska regeringar och transnationella bolag. Eftersom detta sker utom räckhåll rättslig prövning, kommer de registrerade aldrig kunna begära att få bort sina namn från ”registret”.

På samma sätt öppnar det svenska datalagringsdirektivet för registrering av alla våra telefonsamtal, SMS och mobilpositioner. I december 2013 avslöjades att FRA deltagit i hemliga hackeroperationer med USA:s underrättelsetjänst för massavlyssning av svenska medborgare. EU:s bankuppgiftsavtal med USA och Safe Harbours standarder för utomeuropeiska företag tillåter både registrering och överföring av persondata till USA och andra staters säkerhetstjänster. Globala bolag bygger upp omfattande databaser och registrerar våra privatliv, vanor och köp för målinriktad marknadsföring. Insamling av data sker bland annat via wifi i köpcentra som sedan samkörs med andra register. EU:s IPRED ger bolagen större rätt att nätövervaka oss än polisen.

Gällande upphovsrättslag utgår från att myndigheter kan kränka vår personliga nätkommunikation och kriminalisera nätanvändare, i syfte att upprätthålla en affärsmodell som i huvudsak gynnar storbolagen och inskränker medborgarnas möjlighet att sprida kultur och kunskap. Exempelvis råkade Wikimedia ut för en stämning när de försökte, utan lukrativa ändamål, sprida offentlig konst i Sverige via webbplatsen offentligkonst.se Kungliga Biblioteket har tvingats begränsa digitaliseringen av sitt arkiv p g a oklarheter med avtalslicenser och upphovsrättsskyddat material.

Bortom valfläsk och kampanjer måste den svenska debatten kunna ge lösningar på problem som hotar och inskränker vår medborgerliga frihet. Vi måste stoppa massövervakningen av våra telekommunikationer och registreringen av internetuppkopplingar och e-postmeddelanden. All avlyssning, övervakning och registrering måste underordnas våra grundläggande fri- och rättigheter. Vi måste ha rätt att veta vem som registrerar oss, kunna påverka vad som står i en databas och även ha rätt att bli borttagna från kommersiella och icke rättsstatliga databaser. En gång för alla måste vi också utveckla en upphovsrättslag som både gynnar de direkta kulturproducenter och kulturarbetare och öppnar för spridning av kulturyttringar via nätet.

Francisco Contreras
Riksdagskandidat (V) #10
publicerad i Dagens ETC 20140822

Inga kommentarer: