Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, maj 14, 2014

Usel jordbrukspolitik i EU

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) upptar 40 procent av unionens totala budget. Trots de enorma summorna bidrar CAP inte till ett långsiktigt hållbart jordbruk och överensstämmer inte med andra politiska prioriteringar som miljö- och klimatpolitik och internationellt utvecklingssamarbete.
Tyvärr kommer väldigt lite fram i valkampanjen till EU-parlamentet den 25 maj om hur CAP kan ersättas med en modern hållbar livsmedelsproduktion. Läs mer i Västerbottens Folkbladet 

Inga kommentarer: