Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 11, 2009

COOP15 i Köpenhamn: ursprungsfolk kräver Klimattribunal

På klimaforum09, det folkliga toppmötet i Köpenhamn, pågår en enorm rörelse, massor aktiviteter, många "kändisar" och aktivister. Jag deltog precis på en presskonferens med representanter från latinamerikanska ursprungsfolkorganisationer. Det stora kravet från de är en internationell Klimattribunal som ska döma i huvudsak Transnationella företag (TNC) som idag tränger in och förorenar deras territorium i jakt på naturresurser. Igår släppte Latinamerikagrupperna tillsammans med FIAN en bok om monokultur, det intensiva och storskaliga jordbruket i händerna på finanskapitalet som ödelägger enorma stora arealer i Latinamerika. Lite senare idag kl 15.15 deltar jag på ett seminarium som handlar om en internationell klimattribunal underordnad FN och ursprungsfolkens krav på toppmötet.

Inga kommentarer: