Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, mars 07, 2006

"Allt i förebyggande syfte"

Demokratin och friheten måste försvaras genom att inskränkas. Så resonerar Bodström med sitt lagpaket som vill ge Säpo fria tyglar för att avlyssna oss och kolla vår post och e-mail, begå hemliga brott på våra arbetsplatser och i våra hem och använda sig av s k "preventiva" tvångsmedel.

Allt i förebyggande syfte, så klart.

I självaverket är Bodströms lagpaket ett steg in i det "krig mot terrorismen" som George Bush utlyste strax efter 11/9-01. Undfallenheten är fullständig. En antidemokratisk lagstiftningen skriver Jan Guillou i en krönika som är ett mycket större hot mot demokratin än alla terrorister i världen.

Professorn Janne Flyhed och människorättsjuristen Anna Wigenmark skriver här en intressant artikel om vågen av integritetkränkande lagstiftning som är på väg in i den svenska riksdagen.

"En dryg månad efter den 11 september 2001 skickade president Bush ett brev till EU:s dåvarande president, Romano Prodi. Brevet beskrev en mängd åtgärder som USA ville att EU skulle vidta för att aktivt delta i kampen mot terrorismen. Det gällde möjlighet att frysa ekonomiska tillgångar, utökat polisiärt och rättsligt samarbete, möjlighet att spara information på data och skärpa gränskontrollen. Huvuddelen av dessa åtgärder har sedermera genomförts delvis efter anmodan från FN. Flera av förslagen har varit på gång sedan länge, men 11 september resulterade i en tvångsmedlens ketchupeffekt, som också nådde Sveriges riksdag."

Hittills har endast vänsterpartiet tagit tydligt avstånd från Bodströms integritetskränkande lagförslag. Partistyrelsen antog i helgen ett uttalande som kräver ett stärkt skydd för privatlivet och den enskildes personliga integritet. "Medan justitieministern kallar graden av respekt för mänskliga rättigheter och vår svenska grundlagen för ett rättspolitiskt övervägande bland många andra så står Vänsterpartiet upp för mänskliga rättigheter och kräver att de ska komma först".

De sk liberalerna i Folkpartiet kommer att göra gemensam sak med sossarna i kampen FÖR övervakningssamhället.

Inga kommentarer: