Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, mars 22, 2006

Tortyrpropaganda på bästa sändningstid

I måndags presenterade regeringen tillsammans med v och mp en proposition om radio och TV. Vänsterpartisten Rossana Dinamarca skriver på sin blogg angående propositionen att I takt med ökad kommersialisering och ägandekoncentration av media så ökar betydelsen av public service, men också ansvaret. Dock är det inte bara Public Service som måste ta sitt ansvar, även den kommersiella media som växer och ökar sitt utrymme måste utkrävas ansvar.

På bästa sändningstid visar TV4 serier från USA som helt öppet gör övervägande om rätten att använda sig av tortyr. I handlingen ställs tv-tittaren inför det faktum att tortyr är ett legitimt medel för att försvara och rädda den västerländska civilisationen. I de populära tv-serierna 24, Commander in Chief och Lost utövar hjältarna tortyr i det godas tjänst. Budskapet är att i kampen mot terrorismen måste man vara beredd på att åsidosätta alla tänkbara mänskliga rättigheter.

I serien 24 med anknytning till Bushvänliga nyhetskanalen FOX har nu handlingen helt anpassats till denna tankegång. TV-tittaren socialiseras in i ett sammanhang som gör det möjligt för både tittaren och hjältarna att acceptera att vid "speciella omständigheter" som i kriget mot terrorismen bör man rättfärdiga tortyr och brutala och olagliga förhörsmetoder . Filosofen Slavoj Zizek har skrivit om detta här

Händelsernas tryck är så övermäktigt, och insatserna så höga, att det blir nödvändigt att på något sätt upphäva vanliga moraliska överväganden; att ägna sig åt sådana överväganden när miljoner människors liv står på spel är detsamma som att spela fienden i händerna. CTU-agenterna, liksom deras motståndare terroristerna, lever och handlar i en skugglik miljö som inte omfattas av lagen, och gör saker som "helt enkelt måste göras" för att rädda våra samhällen från terrorismens hot. I det som måste göras ingår inte bara att tortera terrorister när de tillfångatas, utan till och med att tortera medlemmar av CTU eller deras närmaste släktingar om de misstänks för att ha kopplingar till terrorister


Inga kommentarer: