Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, mars 14, 2006

Om det tredje världskriget

Göran Rosenberg har skrivit en läsvärd kolumn om en konferens i Israel med temat det tredje världskriget där Israel och hela västvärlden utkämpar en kamp på liv och död mot den islamiska fundamentalismen som med terror och kärnvapen vill utplåna Israel, besegra USA och störta den västerländska civilisationen i gruset.

"Jag lyssnar på vad som sägs med stigande förundran. Inte så mycket för att det som sägs är nytt, det är det inte, utan för att det som sägs utan minsta stänk av självironi framställer Israel och västvärlden som det tredje världskrigets jungfruliga offer. Fiender drabbar Israel utan att Israel drabbar någon. Hamas vinner val därför att palestinierna plötsligt har blivit religiösa fundamentalister som vill utplåna Israel, inte därför att Israel är i full färd med att utplåna förutsättningarna för en palestinsk stat. Den islamistiska fundamentalismen växer sig starkare därför att muslimer hatar västvärlden, inte därför att västvärlden efter 11 september har försett den islamistiska fundamentalismens propagandister med ett antal nya argument för att göra det".

Inga kommentarer: