Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, mars 03, 2006

Umeåuppropet mot mäns våld mot kvinnor

Idag lanseras Umeåupprop som vill få stopp på vardagsrädslan. Ett föredömligt initiativ mot mäns våld mot kvinnor. "Kvinnors vardagsrädsla hänger ihop med mäns våld mot kvinnor. Bara genom att ta kvinnors upplevelser av våld och hot i det offentliga rummet och i hemmet på allvar kan vi komma åt vardagsrädslan. För det krävs politiska lösningar".


2 kommentarer: