Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, mars 30, 2006

Israel i det ockuperade Irak

Journalisten Dahr Jamail uppmärksammar här Israels samarbete med USA i det ockuperade Irak. Israels inblandning i ockupationen är mer omfattande än vad som framkommit tidigare. Dahr Jamail menar att israelisk underrättelsetjänst deltagit i förhör av fångar i bl a Abu Ghraib. Israel utbildar också USA-soldater i kollektiv betraffning, lönnmord av motståndsledare, rivning av hus och belägring av städer. Från flera håll rapporteras om att speciella förband från Israeli Defense Force bistår USA:s special forces i operationer inne i Irak.

Tidigare har journalisten Seymor Hersh skrivit om de irakiska kurdernas samarbete med det israeliska försvaret. Enligt den israeliska tidningen Yedioth Aharonot har israeliska militära instruktörer utbildat kurdiska Peshmerga-soldater och försett dem med vapen.
Formellt var soldaterna anställda av israeliska företag. De låtsades vara byggnadsarbetare och jordbruksexperter, men utbildade kurder i vapenanvändning, självförsvar och terrorbekämpning. Sadi Baig har i Asian Times skrivit om Israels samarbete med de kurdiska partierna KDP och PUK.

Inga kommentarer: