Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, mars 23, 2006

Striden i Ecuador

Striden står het i Ecuador. De senaste dagarna har präglats av massiva demonstrationer mot regeringens planer på att underteckna ett frihandelsavtal med USA. Trots de starka protesterna envisas President Alfredo Palacio att skriva under ett frihandelsavtal som kommer att avsevärt försämra villkoren för landets bönder och ursprungsbefolkningen, som får svårt att konkurrera med subventionerade USA-jordbruksprodukter.

Frihandelsavtalet som planerats bakom lykta dörrar går ut på att öppna för USA-bolagen Ecuadors ekonomi med billig arbetskraft, värdefulla naturtillgångar och en rik biologisk mångfald. Detta samtidigt som USA fortsättningsvis kommer att kunna skydda sin marknad från ecuadorianska jordbruksprodukter. USA har tvingat igenom en patentlag som övergår WTO-avtalets regler för patent. USA får längre patenttider, ensamrätt på forskningsdata för läkemedelsföretagen upp till minst fem år och ytterligare begränsningar i medicintillverkning på tvångslicenser. Dessutom ger avtalet USA-bolagen helt unika rättigheter för att stämma Ecuador p g a handelshinder som t ex arbetsrättigheter och miljöskyddslagar.

Det är ursprungsbefolkningens paraplyorganisation CONAI som stod bakom de första dagarnas demonstrationer. Nu har även fackförenings- och miljörörelsen anslutit sig. Den ecuadorianska miljörörelsen menar att frihandelsavtalet kommer att öppna vägen för en ohämmad exploatering av Ecuadors natur. Ursprungsbefolkningen kräver också att USA-oljebolaget OXY ska slängas ut ur landet då det brutit mot det avtal som skyddar miljön och de anställda.

I Latinamerika är motståndet stort mot USA: s försök att ansluta hela kontinenten till frihandelsavtalet ALCA. Brasilien, Argentina och Venezuela har satt stopp för USA: s planer. Nu försöker USA trots det folkliga missnöjet istället ingå sådana frihandelsavtal med enskilda länder, så som nyligen med Peru och Colombia.

När det blev känt att Ecuadors regering skulle slutföra förhandlingarna med USA utbröt protesterna. Till en början försökte den ecuadorianska regeringen ignorera protesterna, men snart började man bemöta demonstrationerna mer handgripligt – kravallpoliser sattes in och man skjuter nu skarpt mot demonstranterna. Undantagstillstånd har nu införts och den sittande regeringen har sagt sig vara beredd att ta till militärt våld och bryta mot demokratiska och mänskliga rättigheter för att stoppa protesterna.

Inga kommentarer: