Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, mars 20, 2006

Korkade vita män 2

Expressens PM Nilsson resonerar kring den svenska bombhögerns handlingsplan gällande Irak (Expressen 2006-03-19)

1. Att gå i krig var helt korrekt
" Men det är viktigt för framtiden att veta att Sverige fram till vårvintern 2003 tillhörde de länder som dels var övertygade om att Saddam hade massförstörelsevapen, dels bejakade ett anfall som sista utväg. Det var ingen extrem ståndpunkt"

2. Iraks inbördeskrig är undvikligt oavsett USA:s krig och ockupation.
"Splittringen kanske hade kommit utan USA:s invasion", "Ett nytt Jugoslavien i sönderfall"

3. USA:s bombningar, lögner, tortyr, fängslanden är misstag
"Att i detta läge erkänna misslyckandet är både lätt och nödvändigt"

4. Lösningen för att USA ska kunna fortsätta sin "demokratiska mission" är att hitta allianser. Och om FN inte fungerar "får man gå via någon annan". EU, Brasilien och Indien nämns som allierade.

5. slutklämmen är att Sveriges hållning måste vara: "Vi är att lita på, USA är inte ensamt, vi är beredda att ta även militärt ansvar, vi låser oss inte vid FN, men vi vill ha öppna processer i enlighet med känsla och legitima regelverk"

Inga kommentarer: