Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, mars 17, 2006

Korkade vita män 1

Inför 3:e årsdagen av USA:s krig mot Irak

Citat vi minns från krigsutbrottet 20 mars 2003.

"Nu är det viktiga att så snabbt som möjligt avväpna och avsätta Saddam Husseins regim och ge det irakiska folket möjligheten till en framtid i frihet, fred och demokrati"
dåvarande partiledare för moderaterna Bo Lundgren 2003-03-20

"Framför allt kommer Amerikas armé att leta fram de hittills dolda, väldiga kvantiteterna av vapen för massförstörelse, inklusive Saddams projekt för atombomber. Ty när diktatorn är borta kommer irakiska tekniker och militärer att berätta för USA var arsenalerna är gömda. Vi kan räkna med att i många veckor få se tv-nyheter om Saddams vapengömmor och tortyrhålor; och naturligtvis om lyxen i flera av hans palats"
Per Ahlmark, folkpartist, DN-skribent och tidigare borgerlig minister, om vad som skulle hända när USA ockuperat Irak

”Men Per Ahlmark fick i stort sett rätt om Bagdads befrielse”.
PM Nilsson, ledarskribent i Expressen 2003-04-13

"USA blev således tvunget att ta oändligt mycket mer ansvar för vår globala trygghet än Bush någonsin hade föreställt sig. Det är detta, och inte oljan eller något atavistiskt imperialistiskt sinne, som är grunden till den nya säkerhetspolitiska doktrin som formulerades kring kriget mot terrorismen, och som innebär både en rättighet och en skyldighet från demokratiernas sida att preventivt ingripa mot både terrororganisationer och de stater som härbärgerar eller stöder den internationella terrorismen"
Mauricio Rojas, riksdagsledamot (fp) 2003-04-03


Reportern: Om demonstrationerna kommer att fortsätta, hur kommer du att ställa dig då, kommer du att delta på något sätt?

Göran Persson: Vet inte. Men det beror på vilka demonstrationer, vilka paroller de har.

Reportern: Om parollen är nej till USA:s bombningar och USA:s attack mot Irak. Hur ställer du dig till de parollerna?

Göran Persson: Hypotetisk fråga. Men jag tvivlar på att någon idag vill kalla till en demonstration med ett sådant snävt fokus. Det handlar nu inte i första hand om USA, det handlar fortsatt om att vi måste avväpna regimen i Irak.

Göran Persson intervjuas av en radioreporter 2003-03-20 (krigsutbrottsdagen)

Inga kommentarer: