Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, februari 19, 2006

Märkligt svenskt stöd till kriminella i Colombia

Det svenska stödet till avmobiliseringen av paramilitärer i Colombia förvånar. Få är det internationellt som stöder den colombianska regeringens s k "fredsprocess" med paramilitärerna. FN:s människorättskommissariat och de colombianska människorättsorganisationerna motsätter sig denna juridiskt oklara "avmobilisering". Mycket talar för att paramilitärerna, som står för den klart största delen av det politiska våldet, inte kommer att dras inför rätta och därmed saknas grunderna för en hållbar fredsprocess bestående av sanning, rättvisa och gottgörelse.

Men den svenska regeringen vill förlänga och utöka detta stöd och bidrar därmed till att permanenta paramilitariseringen av det colombianska samhället.

Läs här en debattartikel skriven av två riksdagsledamöter och Tigran Feiler, ordförande för Colombianätverket.

Tidigare har

Inga kommentarer: