Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, februari 27, 2006

Världen krymper...inte

Läser i söndagens DN att under 1965-1989 var 37% av alla officiella besök till och från Sverige med länder i tredje världen och 24 % med Västeuropa. Efter 1990 sjönk besöksutbytet med tredje världen till 18% och utbytet med Västeuropa ökade till 60%. Som sagt det var bättre förr.

Inga kommentarer: