Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, februari 28, 2006

Starkare anställningsskydd, karikatyrerna och konventet som försvann

Veckans viktigaste nyhet: förslaget till starkare anställningsskydd för visstidsanställda och föräldralediga.

Det är ett av de bästa förslagen som v + mp och regeringen har lagt under denna mandatperiod. Att förbättra anställningsvillkoren för de visstidsanställda och föräldralediga. Det var på tiden! Visstidsanställningar innebär otrygghet och sämre löneutveckling framförallt för kvinnor men också för människor med utländsk bakgrund.

Vänsterpartisten Camilla Sköld Jansson säger att "Otrygga anställningar ger tysta arbetsplatser och vi värnar om yttrandefriheten. Vårt förslag ökar möjligheterna till att få ett fast jobb där det finns ett permanent personalbehov. Många visstidsformer tas bort ur lagstiftningen. De fackliga organisationerna får bättre verktyg för att förbättra arbetsvillkoren" .

Förslaget innebär att det ska gå att få 14 månaders visstidsanställning, och efter 14 månaders anställning under loppet av fem år hos en och samma arbetsgivare ska den anställde få fast anställning. Dessutom ska visstidare få företräde till nästa lediga fasta tjänst efter ett halvårs vikariat.

Tyvärr vill den liberala media att vi ska uppta vår dyrbara tid med annat. Inte med borgarnas konvent. Ni vet, helgens träff där högern för åttonde gången skulle visa upp sin enighet kring nyliberal politik. Nej, det som har tagit över den politiska dagordningen är s-majlen och varulvsbilden på Reinfeldt. (Stackars Lejonborg som inte får kommentera annat än om hur kränkt moderatkompisen Reinfeldt känner sig). Eftersom jag gillar konspirationer kan jag inte låta bli att gissa att detta är högerns mediastrategi för att strypa den riktiga politiska debatten, t ex om att införa ett starkare anställningsskydd.

Inga kommentarer: