Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, februari 06, 2006

Volvos maskiner river palestinska hem

Palestinagrupperna vädjar till Volvo att omedelbart avbryta allt samarbete med Israel

läs uttalandet

Israel använder Volvos maskiner till att driva bort den palestinska befolkningen från sina hus och hem

- Med hjälp av Volvos maskiner drivs den palestinska ursprungsbefolkningen i Negev-öknen i Israel bort.

- Med hjälp av Volvos maskiner drivs familjer på Västbanken och Gaza bort från hus och hem.

- Israel har under de senaste åren lämnat tusentals familjer hemlösa och planerar att även fortsättningsvis riva hus för att konfiskera mark och ge plats åt muren, bosättningar och vägar.

- I Negev-öknen, på Västbanken och Gaza planerar Israel att riva ytterligare tusentals hus. PGS oroas över att Volvo, som internationellt ses som en symbol för Sverige, kan medverka till dessa systematiska och omänskliga brott mot alla internationella lagar och konventioner.

Vi vädjar nu till Volvo att omedelbart avbryta allt samarbete med Israel till dess att ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem upphör.

Palestinagrupperna i Sverige

Inga kommentarer: