Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, februari 06, 2006

En onödigt uppblåst konflikt

Mohamad Jawad i Piteå har skrivit ett mycket intressant debattinlägg om Jyllandsposten karikatyrteckningar av profeten Muhammed.

"Det allvarligaste är inte att profeten Muhammed avbildats i strid mot den islamska läran. Värre är att publiceringen och dess förespråkare ingår i ett mönster som blivit allt tydligare i västvärlden sedan 11 september 2001. Muhammed-karikatyrerna ingår i samma slags propaganda som orsakade krigen i Afghanistan och Irak. Nu inväntar provokatörerna en muslimsk (terrorist-) reaktion: "Vi vet att friheten är hotad av en religion som inte är främmande för att ta till våld", med redaktör Vebjørn K. Selbekks ord."

Inga kommentarer: