Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, november 25, 2009

EU tvingar på Västafrika frihandelsavtal

Folkliga protester stoppade EU:s försök att påtvinga Västafrika ett frihandelsavtal. Nu har EU bytt taktik och försöker få enskilda länder att skriva under ett avtal. I Ghana skrev förre högerpresidenten en avsiktsförklaring med EU. Det mer progressiva partiet som nyligen vann valet och som från början var emot avtalet verkar nu känna sig tvungen att fullfölja det som avtalas med EU. 

Ronnie Hall, handelsexpert från England och som skrev rapporten "Undercutting Africa" menar att EU:s handelsavtal används som verktyg i kampen om råvaror i Afrika. 

Frihandelsavtalet tvingar länderna att utsätta sin industri och jordbruk för omöjlig konkurrens från den mer avancerade europeiska. Tidigare har ett flertal folkrörelseorganisationer protesterat mot att EU pressar fram ett frihandelsavtal, sk EPA. Så här skriver de   "Inom jordbruksprodukter, där u-länderna ofta har låga produktionskostnader, har de ändå svårt att konkurrera på grund av de stora industriländernas enorma subventioner. EU betalar varje år ut runt 50 miljarder euro i jordbrukssubventioner. Handelsregler är konstruerade så att det blir särskilt svårt för dem att sälja förädlade produkter, som konserverad tonfisk eller snabbkaffe".

Inga kommentarer: