Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, november 02, 2009

Dubbla måttstockar i biståndspolitik

Biståndsministern Gunilla Carlsson 1
Den fortsatt oroväckande politiska utvecklingen i ......................har lett till att regeringen valt att se över formerna för utvecklingssamarbetet under utfasningsperioden. Sverige bedömer att inga förbättringar skett sedan .............valet .......vad gäller den demokratiska utvecklingen. Konsekvensen av beslutet blir att det traditionella stat till stat-samarbetet ska avslutas.

Biståndsministern Gunilla Carlsson 2
Trots stora framsteg under de senaste åren fortsätter ............... att vara ett av världens absolut fattigaste länder. Regeringens satsning återspeglar detta, inte minst när det gäller stödet för kvinnors och flickors utsatta situation. Sverige är också berett att bidra till ökad demokratisering, stabilisering och återuppbyggnad av landet. Sida fått i uppdrag att kraftigt öka stödet till ....................


Gissa vilka länder biståndsministern pratar om. Gissa till vilket land Sverige fortsätter att pumpa in bistånd trots valfusk och en "oroväckande politiska utvecklingen" och att inga förbättringar skett sedan valet vad gäller den demokratiska utvecklingen"
Och gissa vilket land Sverige stoppat allt bistånd till pga "valfusk", den "oroväckande politiska utvecklingen" och att "inga förbättringar skett sedan valet vad gäller den demokratiska utvecklingen".

Inga kommentarer: