Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, november 29, 2009

Rekord lågt valdeltagande i "afghanskt" val i Honduras

I Honduras pågår idag det första "riggade" valet i Latinamerika på länge. Ett "val" a lá Afghanistan. De demokratiska krafter deltar inte, med få undantag ställer enbart upp kandidater som stödde statskuppen i juni, ca 200 kandidater bl a liberalernas kandidat som vicepresident har dragit tillbaka sitt deltagande, militärerna och diktaturen kontrollerar helt valsystemet, den störtade folkvalde presidenten Zelaya sitter fortfarande inspärrad i Brasiliens ambassad och de ca 3 000 internationella "valobservatörer" är alla högerpolitiker från Latinamerika, Israel, USA och EU. Den är ingen demokratisk lösning  som pågår utan en politisk fars. De enda länder i världen som erkänner valet är USA, Israel, Peru, Panama och Costa Rica.

Enligt de första rapporteringar från huvudstaden kommer valdeltagandet att hamnade långt under 50 %. Detta trots en enorm kampanj  i patriotiska och fascistiska tecken i medierna. Arbetsgivarna kräver att de anställda ska kunna visa upp på måndag att de röstat. De demokratiska krafterna har uppmanat folket att stanna hemma.

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

YTTERST intressant. USA, Israel, Peru, Panama, Costa Rica. Inget europeiskt land, således.

Allt stöd åt Zelaya!

VAKNA!