Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, juni 04, 2006

Peru, nästa?

Idag går peruanerna till val. Och liksom alla andra val i Latinamerika nu för tiden står valet mellan ett nyliberalt alternativ med den tidigare presidenten Alan García och ett vänsternationalistiskt alternativ, med Ollanta Humala som kandidat, som växte fram av missnöjet med de traditionella partiernas (läs högerns) korrumperade styre och de förödande konsekvenserna av åratal nyliberal politik (s k Washington konsensus), med bla Alan Garcia, Alberto Fujimori och nu senast med Alejandro Toledo.

Högerns kandidat, Alan Garcia, tillhör i själva verket ett socialdemokratiskt parti, APRA, knutet till Socialistiska Internationalen. Men eftersom högerns första alternativ Lourdes Flores kom trea i första valomgången har Garcia fått ta över staffetpinnen för nyliberalismen. Det peruanerna minns av hans tid som president är korruptionen, en enorm inflation och devalvering, brotten mot de mänskliga rättigheterna och framförallt framväxten av den maoistiska guerrillan Sendero Luminoso som gjorde att USA ökade sin militära närvaro i Peru . Peruanerna fick till sist nog med Garcia, som flydde landet anklagad för korruption och Fujimori, en annan representant av den peruanska oligarkin, tog över med järnhand. Han fick så småningom också fly till Japan och var fram till en vecka sedan häktad i Chile. Toledo som tog över med stöd av en enorm massrörelse använde sig av en mer radikal retorik men fortsatte med samma nyliberal politik som Garcia och Fujimori.

Ollanta Humala är en före detta militär som år 2000 ledde ett mindre uppror mot Fujimoris regim. Hans program liknar i stora delar Evo Morales och MAS politiska program; stopp för den nyliberala privatiseringspolitiken, nationaliseringen av naturresurserna (i synnerhet oljan och gasen), en jordreform, en konstitutionell ändring som sätter punkt för polititisk klientelism och korruption, stöd till ursprungsbefolkningen, nej till frihandelsavtalet med USA samt reformer riktade till de fattiga.

I april vann Humalas parti parlamentsvalet med 21,5 %, Garcias parti APRA fick 20,5 % och högern 15,3%.

Inga kommentarer: