Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, juni 08, 2006

Vem ställer regeringen mot väggen om CIA:s flygningar i Sverige?

Det är uppenbart att ett flertal europeiska stater har samarbetat med USA och CIA i de olagliga flygningar av kidnappade människor som av CIA misstänks som "terrorister". Europeiska regeringar har därmed gjort sig skyldiga till allvarliga brott mot mänskliga rättgheter. I rapporten från Europarådet om CIA;s flygningar beskrivs ett rysligt samarbete med avsikt att kidnappa, fängsla och tortera människor utan rättsligt skydd. Men ingen tar sitt ansvar för brotten. Göran Persson förnekar det uppenbara att Sverige varit en del av detta samarbete. Men värre är att inget riksdagsparti ställer regeringen mot väggen.


läs rapporten hela rapporten här, nedan ett kort citat

"Rendition operations have escalated in scale and changed in focus. The central effect of the post-9/11 rendition programme has been to place captured terrorist suspects outside the reach of any justice system and keep them there. The absence of human rights guarantees and the introduction of “enhanced interrogation techniques” have led, in several cases examined, as we shall see, to detainees being subjected to torture."

Inga kommentarer: