Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, juni 10, 2006

De svenska mediernas försvar av övergreppen i Irak

"Antydan till självrannsakan i amerikanska medier, alltså. Svenska ledarsidorvacklar dock mycket långsamt" skriver Åsa Linderborg och Erik Wijk i Aftonbladet om de svenska mediernas direkta stöd för USA:s ockupation av Irak. Medan USA:s medier med de återkommanden "avslöjanden" av övergrepp på civila tvingas ta ockupationen på allvar, har svenska ledarsidor och opinionsbildare (med få undantag) bekvämt fortsatt att stödja Bush krigspolitik och att ursäkta systematiska övergrepp. Detta gäller för den delen också bombhögern, som folkpartiet, och delar av etablissemanget i socialdemokratin.

"Dagens Nyheters huvudledare beklagar Bushadministrationens "unilateralism"(årets eufemism?) men påpekar samtidigt att "det vore en olycklig utveckling ifall USA drar slutsatsen att det framöver är säkrast att stanna innanför det egna landets gränser". Sydsvenskans ledarkrönikör Henrik Bredberg beklagar att USA "av misstag dödar civila" men "att dra sig tillbaka nu vore att svika Irak". Svenska Dagbladet tiger, som vanligt när det gäller Irak, men krönikörenRoland Poirier Martinsson finner tidpunkten lämplig att hylla USA:s "sunda nationalism" som till skillnad från den svenska är grundad i att "alla människor äger den orubbliga rätten att bestämma över sin egen vardag". USA inkarnerar oegennyttan, och "imperiebyggande finns inte på agendan".

Inga kommentarer: