Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, mars 28, 2007

Sverige, ett krigförande land

Kriget i Afghanistan går inte som USA eller NATO tänkt sig, och det borde vara ett orosmoment för den svenska regeringen men också för den avgående regeringen som starkt förespråkat för ett svenskt deltagande. Inte ens affärerna går bra i krigets Afghanistan (om vi bortser från opimiumhandeln). USA-bolaget UNOCAL har svårigheter att bygga ut de planerade olje- och gasledningarna som skulle bl a transportera ca 1 miljon oljefat om dagen. Den sittande "regeringen" har knappt någon makt eller handlingskraft. Karzai-regeringen har begränsat sitt handlingsutrymme till Kabul, (det är därför han kallas Kabuls borgmästare). De stora förlorarna i detta krig är afghanerna själva och missnöjet växer .

USA verkar inte lika bekymrat som andra för talibanernas frammarsch i södra Afghanistan. En förklaring enligt författarinan Nazarín Amirian skulle kunna vara att USA är mer bekymrar för kriget i Irak och konfrontationen med Iran och att man nu ser möjligheten att ta hjälp av taliban-grupper inför ett eventuellt angrepp mot Iran. Även Karzai har etablerat kontakter med gamla talibanledare.

Sverige deltar i kriget för att försvara andras intressen. Och riskerar unga svenskars liv och hälsa. USA har i Afghanistan använt sig av utarmat uran. USA-professorn Marc Herold vid universitetet i New Hampshire sa vid ett seminarium i Stockholm att det fanns minst 750 ton utarmat uran i de bomber som fällts över Afghanistan sen krigsutbrottet oktober 2001. Mätningar som gjorts av doktor Asaf Durakovic visar att de som testats i Afghanistan har halter av radioaktivt uran i urinen i en omfattning som var 100 till 400 gånger större än hos testade Gulfveteraner.

Den svenska opinionen mot det svenska deltagandet i kriget växer. Afghanistanupproret har samlat många och viktiga namn. Idag i Svd frågar den fd försvarsministern Thage G Pettersson i ett modigt inlägg om den borgerliga regeringen någonsin kommer att gå emot USA och Nato? och undrar när den socialdemokratiska oppositionen kommer med ett kraftfullt protestuttalande mot krigen i Irak och Afghanistan?

Inga kommentarer: