Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, mars 15, 2007

Den godartade terrorn i fallet Khalid Shaikh Muhammad

Skickligt har Bush "krig mot terrorismen" kunnat flytta fokuseringen från försvaret av mänskliga rättigheter till att legitimera terror i frihetens namn. Så läggs det fram när media basunerar ut som huvudnyhet Khalid Shaikh Muhammads erkännande av 11-september dådet.

Självklart ligger tyngpunkten på själva erkännandet och som en bisats nämns att erkännandet kan ha kommit fram under oklara omständigheter. En av de som uttalar sig i så gott som alla svenska medier är en av Sveriges s k främsta terrorexpert och säkerhetspolitisk expert vid Försvarshögskolan Magnus Ransport. På frågan om att det förekommit tortyr för att få fram detta erkännande säger han till DN "- Jag tror inte att det har spelat någon större roll."

Den godartade terrorn gör sig påmind, det är inte tortyr som är problemet utan vem som utför det. Att USA torterar gör tortyr mindre problematiskt. Khalid Shaikh Muhammad har i tre år hållits av CIA kidnappad och fånge i hemliga fängelser, med stor sannolikhet har han utsatts för tortyr. Europaparlamentets rapport om de hemliga fängelserna konstaterar att fångar "fråntas sina grundläggande rättigheter", de som interneras utsätts för "tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling"

läs även Esbati

Inga kommentarer: