Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, augusti 26, 2009

Sverige driver "diplomatisk linje" gentemot kuppmakarna i Honduras

Det finns en uppenbar splittring inom EU om hur man hanterar statskuppen i Honduras. Medan Spanien, Frankrike och Holland vill isolera kuppmakarna har andra länder börjat arbeta för en s k "diplomatisk lösning", som innebär ett närmande till Micheletti och kuppmakarna. Det sägs att Sverige är ett av länderna som tillhör de som internt vill etablera ett samtal med Micheletti. När Spanien exempelvis försökte i juli införa visumförbud inom EU för representanter från kuppmakarna gick bl a Sverige emot och blockerade ett beslut.

Splittringen inom EU gäller inte enbart frågan om visum för kuppmakarna utan också om EU ska skicka valobservatörer till ett kommande ”val”. Från Honduras har demokratirörelsen bestämt sagt att inga fria och demokratiska val kan genomföras så länge Micheletti och kuppmakarna sitter kvar vid makten. Våldet och brotten mot mänskliga rättigheter omöjliggör fria och demokratiska val. Att EU skulle skicka valobservatörer till ett ”val” anordnat av Micheletti skulle uppfattas av demokratirörelsen som en ren provokation och som en acceptans av statskuppen i juni.

Väldigt lite hörs om hur EU, bortom retoriken, agerar i Honduras-fråga. Enligt uppgifter från Bryssel, driver bl a svenska representanter linjen för diplomatiska kontakter med Micheletti och arbetar för att EU ska skicka en delegation av valobservatörer. 

2 kommentarer:

Elektra1968 sa...

Ja vad kan man vänta sig av Sverige?
Med ett vänsterparti som benämner Castro som Diktator ,, Kuba en diktaturstat och som uppmanar en västerländsk demokratiserings modell som går i borgarnas spår..
Som om det vore det ända sätt att ha Demokrati..

Anonym sa...

Tak for en interessant blog