Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, juni 28, 2009

Manifestation mot statskuppen i Honduras!


Manifestation mot statskuppen i Honduras!
Måndag 29/6 kl 17:00
Utanför Honduras Ambassad (Stjärnvägen 2 Lidingö)
--------------------------------------------------------------------------------
Manifestación contra el Golpe en Honduras!
Lunes 29/6 Hora: 17:00 
Embajada de Honduras : Stjärnv 2 Lidingö 
 

Inga kommentarer: