Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, juni 24, 2009

icke-nyhet: Nicaragua, fritt från analfabetism

Nicaragua blir det fjärde landet i Latinamerika som nu kan kalla sig territorium fritt från analfabetism. De tre andra länderna är ( föga förvånande) Kuba, Venezuela och Bolivia.

Den sandinistiska regeringen i Nicaragua har i två år genomfört en alfabetiseringskampanj med den kubanska metoden "Yo si puedo" och kan nu enligt UNESCO:s mått betraktas som ett land utan analfabetism.

Detat är så klart en icke-nyhet i västvärlden, det existerar inte. Sverige och västvärlden lägger ner i stället biståndet till Nicaragua och blockerar det lilla stödet som tidigare fanns för fattigdomsbekämpning.

För det fattiga Nicaragua är detta en stor framgång. Tidigare lades alfabetiseringskampanjen ner av de nyliberala regeringarna och skolväsendet privatiserades och gjorde det omöjligt för fattiga barn att gå i skolan. Med kampanjen "Yo si puedo" har analfabetismen sjunkit från 19 % till 4 %.

Apropå analfabetismen och fattigdom skriver Henning Mankel att det vilar en skam över hela vår tillvaro, att vi ännu inte har utrotat analfabetismen i världen. "Fortfarande tvingas miljontals barn gå ut i livet utan tillgång till de mest elementära redskapen som heter kunskap att läsa och skriva. Detta faktum, att vi tar dessa livsnödvändiga redskap ifrån barnen, innebär också att de blir försvarslösa på många områden när det gäller AIDS. Hur ska en ung människa som inte kan tillgodogöra sig skriven information, som inte kan läsa sig till sammanhang, kunna värja sig mot riskerna att smittas? "

Inga kommentarer: