Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, juni 09, 2009

ursprungsfolk i Peru gör motstånd mot frihandelsavtal

En hård strid utkämpas just nu i den peruanska delen av Amazonas. Det är återigen ursprungsfolken i Latinamerika som tar upp kampen mot nyliberalismen och till försvar av regnskogens naturresurser. De transnationella bolagen tillsammans med Perus president Alan Garcia, medlem i Socialist internationalen, vill till varje pris få igenom frihandelsavtalet med USA och öppna Amazonas för exploatering av olja och mineraler. Det är så klart utländskt kapital och intressen som Alan Garcias högerregering försvarar och som nu har lett till en massaker av urprungsfolk. Hittills har över 100 människor dödats.

Genom dekret vill Alan Garcia öppna vägen för Frihandelsavtalen med USA, något som inte bara går emot den peruanska grundlagen utan bryter även mot internationella konventioner som skyddar ursprungsfolkens rättigheter. Hör intervjun med Latinamerikagruppernas viceordförande Carmen Blanco Valer i SR

EU förhandlar också ett frihandelsavtal med Peru. Samma motstånd kommer europeiskt kapital och intressen att möta från ursprungsfolk och fattiga.

Ledaren för ursprungsfolket som är efterlyst i landet har tvingats söka asyl i Nicaragua.

Inga kommentarer: