Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, juni 11, 2009

Reinfeldt, stoppa frihandelsavtalet med Peru!

Ursprungsfolkens protester i Peru mot frihandelsavtalet med USA börjar ge resultat. En minister har avgått och kongressen tvingades att skjuta fram tillämpningen av två av de nio dekret i frihandelsavtalet med USA, som skulle öppna vägen för de transnationella oljejättarna att tränga in i Amazonas. Konfrontationerna på gatan har även nått parlamentet, oppositionen blockerade idag sessionerna och regeringen hotar att utestänga 18 oppositionella parlamentarikerna från Kongressen i 120 dagar. Läget i Peru är inte olikt vad som hände i Bolivia och Ecuador innan Evo Morales och Rafael Correa kom till makten. Alan Garcia, tidigare socialdemokrat, idag i händerna på högerkrafterna, har ett mycket svagt stöd, samtidigt som de sociala rörelserna och den politiska oppositionen gör nu gemensam sak.

Samtidigt som protesterna växer mot frihandelsavtalet med USA, påbörjas den 15 juni den fjärde förhandlingsrundan mellan Peru/Colombia och EU. Förhandlingarna gäller ett liknande frihandelsavtal som tecknats med USA. EU:s strategi den s k Global Europe syftar till att stärka det europeiska kapitalet i ex Afrika och nu i Latinamerika via associeringsavtal. I Latinamerika är motståndet hårt mot frihandelsavtal som öppnar vägen för transnationella bolag. Lantarbetarorganisationer, fackföreningar och ursprungsfolk motsätter sig och kommer som man nu gör i Peru att protestera. Nu gäller det att vi i Europa också höjer rösten. Sverige tar över ordförandeskapet i EU från den 1 juli, vi som värnar om miljön, ursprungsfolkens rättigheter, om rättvis handel måste kräva att regeringen Reinfeldt avbryter förhandlingar med Peru och Colombia, länder vars regeringar begår just nu brott mot mänskliga rättigheter.

Latinamerikagrupperna genomför just nu en namninsamling som ska överlämnas till statsministern Reinfeldt, skriv under här

Inga kommentarer: