Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, september 14, 2009

Dags för EU att skärpa tonen mot kuppregeringen i Honduras

Lena Klevenås (FIAN Sverige), Inger Björk (Forum Syd) och jag från Latinamerikagrupperna har en debattartikel i newsmill med krav på att Sverige under EU-ordförandeskapet måste driva på för att EU ska skärpa agerandet mot kuppregeringen i Honduras inte minst inför de utlysta valen. Mänskliga rättigheter kränks dagligen med våld och demokratin är satt på undantag.

Inga kommentarer: