Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, september 24, 2009

Hur kommer EU och Sverige agera framöver i Honduras?

Riksdagsledamoten Hans Linde (v) har ställt en fråga till Carl Bildt om Honduras. Än så länge har EU:s oh Sveriges uttalande varit mycket försiktiga och intetsägande. Vi får se vad Bildt svarar i riksdagen:

28 juni stormades presidentpalatset i Honduras huvudstad Tegucigalpa av beväpnad militär som tvingade president Manuel Zelaya ombord på ett plan till Costa Rica. Militärkuppen var en skrämmande påminnelse om att landvinningarna i Latinamerika för demokrati och mänskliga rättigheter under det senaste decenniet inte kan tas för givna
Den odemokratiska militärkuppen har tydligt fördömts av både OAS, USA och EU. Den nya regeringen under Roberto Micheletti har inte erkänts av någon stat. Men trots omvärldens fördömande har förhandlingarna om en lösning i Costa Ricas huvudstad San José gått trögt. Ledarna för kuppen har med tydlighet visat att de inte vill se någon lösning inom demokratins ramar och vägrat släppa in den folkvalde presidenten i landet.
Nu kommer nyheter om att Manuel Zelaya lyckats ta sig in Honduras och befinner sig för tillfället på den brasilianska ambassaden. Det öppnar ett möjligheternas fönster för ett återupprättande av demokratin i landet. Miguel Insulza, ordföranden för OAS, har meddelat att han kommer resa till Honduras för att förmå kuppregeringen att återinstallera Zelaya. Det är nu avgörande att EU och det svenska ordförandeskapet handfast agerar för att återupprätta demokratin i Honduras.

Jag vill med anledning av detta fråga utrikesministern;
Vilka initiativ avser utrikesministern vidta för att Sverige som enskilt land såväl som ordförande i EU ska agera för att Manuel Zelaya återinstalleras som Honduras president?
Hans Linde

Inga kommentarer: