Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, januari 12, 2011

U-länderna missgynnas av frihandel

Småskalig matproduktion som både skonar miljön och säkrar livsmedelsförsörjningen är lösning för att bekämpa hunger och för en hållbar utveckling. Allt enligt en rapport från Unctad, FN:s organ för handel och utveckling. Det nuvarande världshandelssystemet med öppna och oreglerade marknader är en orsak till dagens fattigdom. Jordbrukssektorn och den lokala livsmedelsproduktionen i utvecklingsländer missgynnas av frihandeln, vilket lett till att länderna har blivit allt mer beroende av matimport.
Läs mer i en debattartikel som jag och david Rosenberg skrivit i Uppsala Nya tidning

Inga kommentarer: