Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, januari 31, 2011

Regeringen stänger dörren för debatt om tuggande

Jag är med idag i ett inslag i SR/P1 om kokabladet som narkotikaklassat utan vetenskaplig grund. Sverige är ett av de få länder som både avvisar Bolivias förslag på att ta bort förbjud från FN:s narkotikakonvention och till att överhuvudtaget öppna för en seriös och vetenskaplig diskussion om kokabladet. Den enda internationella och officiella rapporten som finns att tillgå kommer från FN och WHO som visar att tuggande av cocablad inte ger negativa hälsoeffekter. Men det vill inte Sverige diskutera.


Trots att bladet är förbjudet inom FN tuggas det dagligen av en stor del av Bolivias befolkning. Det finns en motsättning mellan FN:s narkotikakonvention å ena sidan, och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för ursprungsfolk å andra sidan.
- Jag tycker att Sverige borde gå med på att ha en internationell konferens där man diskuterar de här frågorna och där man i så fall kan visa om man har egna vetenskapliga rapporter om att det är farligt, så borde man i så fall lägga fram dem. Men som man gör nu stänger man dörren innan en diskussion kan påbörjas, sa jag i morse i P1 Morgon

Inga kommentarer: