Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, januari 23, 2011

Annullera!

Sveriges överskott på utsläppsrätter är en het potatis för beslutsfattarna. Vad ska man göra med överskottet, spara, sälja eller annullera? Än så länge finns inget tydligt besked från regeringen. Finansministern Borg säger "Om vi ska sälja, annullera eller spara dem kan vi först ta ställning till när vi kan överblicka hela perioden för de klimatmål vi har fram till 2020".

Tydliga är Sjöstedt (v) och Holm (v) som kräver mycket riktigt att överskottet ska annulleras "En försäljning vore oacceptabel ut klimatsynpunkt. Ska Sverige sälla sig till samma klubb som Ryssland och Ukraina i klimatfrågan? Eller ska Sverige vara en internationell föregångare i klimatarbetet?".

Otydligheten från den politiska makten gör att kampen om frågan flyttas till den allmänna opinionen. Nu måste klimaträttviserörelsen göra en insats och mobilisera för en annullering.Inga kommentarer: