Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, december 01, 2010

Offentliga investeringar bromsar fattigdom i Latinamerika

FN-organet CEPAL rapporterar idag om att andelen fattiga i Latinamerika ligger kvar på samma nivåer som innan den finansiella krisen. Ca 33 % av befolkning (183 miljoner) lever i fattigdom, och av de lever 13 % i extrem fattigdom (74 miljoner). Av de länder som CEPAL kunnat jämföra åren 2008 och 2009 har endast Costa Rica haft en negativ utveckling med en ökning av fattigdomen med 2,5 %. Läget är långt bättre än de värsta åren under nyliberalismen då fattigdomen drabbade ca 44 % av latinamerikanerna.

CEPAL konstaterar att Latinamerika inte dragit ner på de sociala kostnaderna trots en lägre tillväxt under den finansiella krisen. Tvärtom har en aktiv stat och de offentliga investeringar kunnat bromsa att fler drabbats av krisen och hamnat i fattigdom.

CEPAL:s statistik visar att Argentina under åren 2002-2009 lyckats minska fattigdomen från 45 % till 11,3 %. Likaså har Venezuela minskat andelen fattiga från 48,6 % (2002) till 27,6% (2008). Uruguay med (10,7 %) följd av Chile (11,5 %) ligger i topp bland de latinamerikanska länderna med minst fattiga människor.

De två indikatorer som enligt CEPAL påverkar mest fattigdomsnivåerna är en ökning av de enskilda inkomsterna (tillväxten) och hur inkomsterna fördelas (fördelningen). I Argentina, Chile, Peru, Uruguay och Dominikanska republiken har fattigdomen minskat i huvudsak med hjälp av högre inkomster medan i Brasilien, Colombia, Ecuador, Panama och Paraguay har antal fattiga minskat tack vare en bättre fördelning av inkomsterna. I Costa Rica har fattigdomen ökat pga av en sämre fördelning och i El Salvador pga lägre inkomster.

Ojämlikheten i Latinamerika fortsätter vara stor. Den fattigaste 40 % av befolkning delar på knappt 15 % av inkomsterna medan den rikaste 10 % får över 30 %. Samtidigt tjänar den rikaste 20 % 19,3 gånger mer än den fattigaste 20 %.

Inga kommentarer: