Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, december 20, 2010

När USA agerar i Latinamerika, enligt WikiLeaks

Än så länge har inte WikiLeaks USA-rapporter (drygt 1 %) haft stora politiska konsekvenser i Latinamerika, det mesta är känt och pekar mot två riktningar

1. Information om vänsterregeringar i Latinamerika kommer från källor som finansieras av själva USA som högertidningen El Universal i Venezuela eller en Chavezdiagnos från psykiatriker Roberto de Vries med hemvist i extremhögern och ökänd för sina tokiga diagnoser av statsmän (har även gjort en om Obama), eller från egna väldigt subjektiva beskrivningar från ambassadörer som Callahan i Nicaragua om Ortega. Mycket är supermaktens önsketänkande om Chavez undergång, Kubas ekonomiska kollaps, Ortega i händer på narkotikakarteller mm. Här finns väldigt lite att hämta. Frågan är vad USA gör med sådan rätt oanvändbar propaganda. Det som kommer fram är att USA jobbar hårt för att splittra kontinenten och framförallt att isolera ALBA-länderna.

2. Information om USA-vänner. Här bränns det. USA visste och hade sina fingrar med i spelet kring kuppen i Honduras och det finns bra beskrivningar om Uribes krigshets (med hjälp av USA) gentemot Venezuela. Rapporter bekräftar den kubanska oppositionens "not much and none"och att exilkubanska organisationer i Europa finansieras av USA. Dock är det mesta känt. Ingen har förväntat sig annat från USA.

Kanske lite mer intressant är kablarna från El Salvador. Enligt rapporterna från USA-diplomaterna har Funes uttryckt sina stora skiljaktigheter med vänsterpartiet FMLN och har bett USA om hjälp med säkerheten kring presidentpalatset och familjen. Igår bekräftade Funes i salvadoransk media att informationen från rapporterna stämmer. Detta kommer på sikt att få konsekvenser för regeringssamarbetet. En annan intressant rapport från september 2009 är den mycket noga beskrivningen av Guatemalas presidents fru Sandra Torres de Colom som är en potentiell presidentkandidat inför valet 2011. Enligt USA-rapporten profilerar sig Torres som en stark vänsterkandidat och hon har chanser att vinna. Av rapporten kan man utläsa hur USA jobbar för att kartlägga vilka krafter som ligger bakom hennes kandidatur och hur de ska stoppa att ännu ett land i Latinamerika drar åt vänster.

Inga kommentarer: