Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, december 21, 2010

Cancun o kejsarens nya kläder

Nick Buxton från TNI skriver om resultaten i Cancún. Artikeln finns på engelska här och på spanska här.

Buxton menar att endast Bolivia vågade uttrycka sin avvikande mening med Cancún-avtalet men att deras röst tystades av ordförandeklubban och av stående ovationer från 191 länder. Liksom kejsaren i Hans Christian Andersen Kejsarens nya kläder, vet alla att uppgörelsen är naken och saknar substans men ändå fortsätter man marschen som om inget hänt. Bolivias förhandlare, Pablo Solon, sa i sin slutreplik att det enda sätt att bedöma om avtalet hade några "kläder" var att se om det ingår bindande åtaganden för att minska utsläppen och om det är tillräckligt för att förhindra katastrofala klimatförändringar.

Buxton menar att Cancún-avtalet är ett steg tillbaka

- Cancún-avtalet tar slut på det enda bindande avtal, Kyotoprotokollet, till förmån för en frivillig och otillräcklig uppgörelse

- Ökar kryphålen och flexibiliteten som möjliggör för i-länderna att inte behöva agera

- De finansiella åtagandena försvagas

- Världsbanken med svaga miljöprestationer görs till förvaltare för den nya Green Climate Fund

- Ingen vidare diskussion om immateriell rätt, som är en förutsättning för tekniköverföring till fattiga länder

- Fler öppningar för ineffektiva marknadsmekanismer

- Grönt ljus ges till det kontroversiella REDD som av ursprungsfolk uppfattas som ett avskogningsprogram.

Systematisk uteslutning av de förslagen från den historiska Cochabamba-konferensen om klimatförändringar


Inga kommentarer: