Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 03, 2010

Biståndet flyr till Dubai med Pamir Airlines

USA står maktlös när korruptionen skenar i väg i Afghanistan. Allt enligt de rapporter som skickas hem från USA-diplomater i Kabul och som släppts ut av WikiLeaks. Dokumenten bekräftar en bild av hänsynslös korruption.
USA-diplomater skriver i oktober 2009 om den dåvarande vicepresidenten Ahmad Zia Massoud som stoppades i Dubai med 52 miljoner dollar. Det var rent penningtvätt. Han fick gå fri utan att behöva förklara var pengarna kom ifrån. Vicepresidenten är annars bror till den ökände krigsherre Shah Massoud som tidigare finansierades av CIA för att bekämpa den sovjetiska ockupationen.

USA-ambassadören Karl Eikenberry skriver om den kolossala omfattningen av kapitalflykt från Afghanistan som förs ut i kontanter med flyg från Kabul till Förenade Arabemiraten med kurirer ombord på Pamir Airlines. Flygbolaget ägs av Kabul Bank och av bl a presidenten Karzais bror Mahmood Karzai.
"Vast amounts of cash come and go from the country on a weekly, monthly and annual basis. Before the 20 August (preidential) election 600 m in banking system withdrawals were reported; however in recent months some 200"
De diplomatiska rapporterna gör gällande hur krigsherrar, guvernörer och andra i maktpositioner berikat sig sen USA invaderade Afghanistan. Rapporterna ger grafiska detaljer av hur tillsatta guvernörer genom korruption blivit rika. Guvernörerna Usamn Usmani i Ghazni och Juma Khan Hamdard i Paktiya anklagas för systematisk korruption, stöld av offentliga medel och humanitärt bistånd och utpressning.

USA skyller allting på Afghanerna. Men faktum är att det är USA:s krig och USA:s män som styr. Från Karzai till krigsherrarna, alla är de utbildade, finansierade och tillsatta av USA för att styra och... förskingra.

Afghanistan är idag den största mottagaren av svenskt bistånd. Den samlande svenska biståndet uppgick 2009 till 650 miljoner kronor. I år har det ökat till ca 735 miljoner. Hur säkra är vi på att pengarna inte hamnar i flyget till Förenade Arabemiraten med kurirer ombord på Pamir Airlines?

Inga kommentarer: