Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 17, 2010

Miljösmart matval får stå tillbaka för frihandeln

- Miljösmart matval får stå tillbaka för frihandeln
Det konstaterar Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson i Offentliga Affärer när regeringen drar tillbaka Livsmedelsverkets förslag till EU om råd om miljösmarta matval. Eftersom livsmedelsproduktionen står för cirka en fjärdedel av de svenska konsumenternas klimatpåverkande utsläpp, har Livsmedelsverket utarbetat råd om miljösmarta matval för att upplysa konsumenten om vilka faktorer som är viktiga för miljön när man köper mat.

Bland de råden som förslås och som nu den svenska regeringen dragit tillbaka finns följande:
- ät gärna kött, men minska mängden. Pröva att byta ut en eller ett par rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska rätter eller minska på köttportionerna.
- Välj gärna närproducerat nöt- och lammkött, helst från djur som har betat naturliga hagmarker. Titta efter "naturbeteskött" i butiken
- Välj gärna närproducerat griskött och kyckling eller, när det finns, ekologiska alternativ.

Tidigare har Livsmedelsverket som ett sätt att bemöta kritiken från den frihandelsvänliga regeringen och EU tagit bort formuleringar om närproducerat och lyft miljöfaktorer mycket mer i förslaget. Ändå drogs förslaget tillbaka av regeringen. Det enda man fick ur landsbygdsministern i en riksdagsdebatt om förslaget var att närproducerat inte alls är bättre ut ett miljö- eller klimatperspektiv. Det framgick dock klart att principen om frihandel är överordnat allt annat, inklusive miljöhänsyn.

Inga kommentarer: