Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, mars 16, 2011

spekulation leder till höjda matpriser

Agrobränsleboomen och spekulation med livsmedel leder till höjda matpriser. Hälften av dem som tvingas leva i hunger i vår värld är småskaliga jordbrukare eller lantarbetare. Idag kämpar småbönder i världen bland annat för sin rätt att spara sitt eget utsäde och inte behöva betala royalties till transnationella företag för att de fått sin majs förorenad av genetiskt manipulerad majs från omkringliggande fält.
Den svenska regeringen bör stödja förslaget på en FN-deklaration till skydd för småbrukares och lantarbetares rättigheter under MR-rådets 16e session i Genève som just nu pågår. Läs mer i debattartikeln här


Inga kommentarer: