Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, mars 26, 2011

En farlig geopolitisk krutdurk

Situationen i Nordafrika och Mellanöstern utvecklas nu i en oförutsägbar dynamik. Vad som först var hoppingivande har blossat upp till en farlig geopolitisk krutdurk. Västmakterna bidrar återigen i regionen med krig och bomber.

I Libyen går västmakterna, NATO och USA in i sitt tredje krig i regionen. För Sverige är detta krig nummer två.

Inbördeskriget i Libyen öppnar för alla möjliga (och omöjliga) ingångar. I väst ser många sin chans att öka sin närvaro i regionen och få en bit av kakan som kommer att delas ut när kriget är slut. Det finns en öppen rivalitet bland europeiska länder inom NATO. Tyskland och Turkiet, var och en för sig, har positionerat sig gentemot den USAnska-franska-engelska axeln. Merkel i Tyskland måste för sin politiska överlevnad avstå från ytterligare krig medan Turkiet, som vill vara länken mellan väst och den muslimska världen, har hela veckan kämpat för att få fastställt att uppdraget inte är en invasion utan en "humanitär" insats.
Allt pekar på att de islamiska rebellernas vapenbröder, de mest radikala elementen i Al Qaidas nätverk, har lyckats få fäste i Libyen. Liksom i Afghanistan, har de först allierat sig med väst men kommer därefter (om rebellerna lyckas störta Kadaffi) att etablera sin egen maktlogik. Och i regionen är det framförallt Qatar som dragit mest nyttja av läget, med sin TV-kanal Al Jazeera som uppmuntrat både till revolt mot diktaturerna men också till krig, och med deras inblandning i Libyens de facto inbördeskrig och medverkan med två Mirage i NATO:s flygangrepp mot Libyen. Vad som kommit fram, är det Qatar, (militärmakten i) Egypten och Saudi Arabien som bistår rebellerna med vapen.

Även Sverige passar på att testa Jas Gripen för att göra stridsflyget mer försäljningsbart. Redan nästa veckan planerar de svenska politikerna att Jas på riktigt ska göra debut i världens krigsbransch.

Mot västmakterna står den 53-starka Afrikanska Unionen, ett flertal arabiska och nordafrikanska länder, Ryssland, Kina, Indien och hela Latinamerika (utom högerstyrda Peru, Colombia och Chile). Alla de har öppet uttalat sig mot NATO:s bomber och invasion. I Etiopien genomfördes igår på initiativ av Sydafrika ett första möte för att åstadkomma ett eldupphör och öppna en dialog mellan de stridande parterna. Fler initiativ är på gång. Lula lyfts av Latinamerika som en tänkbar fredsmäklare.

Inga kommentarer: