Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, mars 08, 2011

Historisk seger när EU på väg införa Tobinskatt

En historisk seger idag när EU-parlamentet med rösterna 360 mot 299 sa ja till att införa en finansiell transaktionsskatt (mer känd som Tobinskatt) i EU. Med omröstningen markerar EU-parlamentet en ståndpunkt som nu ska vidare till EU-kommissionen för ett lagförslag och senare medlemsländerna. Tobinskatten ingår tillsammans med koldioxidskatt bland de förslagen på flera innovativa skatteintäkter som röstades igenom i Europaparlamentet. Alla svenska partier utom M och KD röstade för resolutionen.

Det här är så klart en motreaktion till den finansiella krisen som den här gången drabbat framförallt den rika världen i väst och ett försök att begränsa kapitalspekulationen, casinokapitalismen. Det är flera länder inom EU, inte minst PIGS-länderna, som blivit hårt drabbade av finanskrisen som orsakats av en hejdlös kapitalspekulation.

Nu är inte Tobinskatten en lösning på alla världens problem och stoppar inte kapitalspekulationen. Men den begränsar den kortsiktiga spekulationen och dessutom ger den pengar, ca 200 miljarder euro inom EU, som måste användas för att bekämpa klimatkris och fattigdom.

Tobinskatten påverkar inte de långsiktiga investeringar eller handeln mellan länder, och inte heller kommer de fattiga länder att "drabbas" av att EU inför en skatt på spekulation. Tvärtom de flesta fattiga länder välkomnar alla mekanismer som kan hejda eller begränsa den destruktiva kortsiktiga kapitalspekulation. Flera länder i Syd har infört egna begränsar i form av skatter och obligatoriska tidsplaceringar, just för att skrämma bort de skrupellösa spekulanter och enbart få till sig långsiktiga investeringar.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det skulle ge större nytta om EU slutade med sin flytt till Strasbourg som bara kostar en massa pengar. Öppnade upp för frihandel med Bl.a bönder i Afrika och slutade skydda sina egna hela tiden. Lätt att bara ropa på nya skatter. Det fanns en skatt på finansiella instrument men den togs bort då den inte fungerade så den är inte ny. Att politiker bestämmer att statliga bolag som Fredie och Fanny ska låna ut pengar till folk som inte har råd är inte finansmarkandens fel. Att människor i Grekland mutar kontrollanter så att de slipper skatta för sin pool. Är inte heller det finansmarknadens fel. Man kan inte göra över med mer pengar än vad man har, lånar man pengar måste man betala tillbaka dem.

Även om det låter lite i procent rör det sig om hundratals miljarder som tas från olika aktörer. Det blir bara mer pengar för klåfingriga politiker att försnilla.
Påståendet att den inte påverkar handel mellan länder är struntprat eller bevis på okunskap allt om gör handel mellan länder dyrare eller svårare gör att handeln minskar.