Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, november 04, 2007

Sverige avstår i resolution om utarmat uran

USA, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Tjeckien och Israel röstade emot en resolution som ska kartlägga användningen och konsekvenserna av utarmat uran. Den goda nyheten är att en stor majoritet röstade för resolutionen. 112 FN-medlemmar röstade för, 6 emot och 35 avstod (inklusive Sverige).

Utarmat uran har använts i vapen av NATO, USA och Storbritannien i Irak, Afghanistan, Kosovo och Serbien. WHO fastslog i en rapport i april 2001 att utarmat uran både är kemiskt och radiologiskt giftigt och angriper organ som lungor och njurar. På lång sikt kan intag av utarmat uran leda till fosterskador, leukemi och andra former av cancer. I till exempel Irak har man sett en otroligt stor ökning av just leukemi, cancer, missbildningar och infektioner. Om effekterna av vapnet inte begränsas till själva slagfältet, om de fortsätter att döda och skada när kriget är över och om de orsakar långvariga och utbredda miljöskador, då är vapnen olagliga. Utarmat uran strider alltså mot internationella konventioner om krigsföring som Haagkonventionen 1899 och 1907, Genève-protokollet 1925, Genèvekonventionen 1949, artikel 23, och Nurnberg-lagarna 1945.

Inga kommentarer: