Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, oktober 02, 2012

USA i mellanöstern går via muslimska brödarskapet

Journalisten Patrick Cockburn skriver i The Independent en intressant analys om USA:s inflytande i mellanöstern.  Han frågar sig om USA är på väg att förlora sitt inflytande i regionen eller om det är bara i en ny skepnad?  Några av Cockburns slutsatser:
 - USA är försvagat jämfört med perioden mellan 1979 när Egyptens Sadat skrev under Camp David-avtalet med USA (och Israel) och Irakkriget som generalen William Odom kallade "the greatest strategic disaster in American history". Även kriget i Afghanistan visar på USA:s försvagade position.
- Den "arabiska våren" har hotat USA:s inflytande men också öppnat för nya möjligheter eller vägar. Även om de förlorade Mubarak har det muslimska brödarskapet sökt allians med USA för att undvika militär kupper. Samma strategi som Recep Tayyip Erdogan och hans AKP i Turkiet (och förklarar varför Erdogan stödde USA:s invasion av Irak 2003). Alliansen med de muslimska partierna, demokratiska och kapitalistiska, kommer påverka USA:s politik i mellanöstern, exempelvis kan man inte förvänta sig att den nya egyptiska regeringen stödjer Israels bombningar av Libanon (som Egypten gjorde 2006) eller Gaza (2008).
 - Cockburn menar att ett problem är att Vita Huset inte kommit till insikt om det minskade inflytande i mellanöstern "The US State Department appears to have had an unhealthy belief in its own propaganda".
 - Hur kommer Obama agera i melllanöstern framöver? Israel kommer fortsätta med det militära hotet mot Iran (även om det är en bluff). Kommer USA gå via Turkiet för att avsätta Basher al-Asad i Syrien? Kampen om Syrien handlar, mer än kampen mot autokrati, om en kamp mellan shia och sunni, mellan Iran och dess fiender. Cockburn menar att för USA är snabbaste sättet att avsluta kriget i Syrien att försäkra Asads allierade (i Bagdad, Teheran och Beirut) att de inte står på tur.

Inga kommentarer: