Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, oktober 11, 2012

Carl Bildt måste säga sanningen om biståndspengar till kurdiska kvinnor

UPPROP från ett 30-tal svenska organisationer

Carl Bildt måste säga sanningen om biståndspengar till kurdiska kvinnor
Uppemot 8000 kurder har frihetsberövats i Turkiet för sina krav på språkliga, kulturella och demokratiska rättigheter sedan 2009.

Nu trappar det turkiska regeringspartiet Rättvise- och utvecklingspartiet, AKP upp sitt förtryck och sin förföljelse mot det kurdiska folket och inleder en häxjakt på kurder även i Europa.

Under förgående vecka intensifierade Ankara-regeringen sina attacker mot personer, föreningar, organisationer och institutioner som verkar för kurdernas rättigheter. Regeringen har läck ut en rapport från MASAK (Financial Crimes Investigetion Board) vid det turkiska finansministeriet.

Rapporten har publicerats på olika tidningar och webbsidor.
I rapporten anklagas organisationer som stiftelsen Chest, Global Fund for Children, Ashoka General, Sveriges generalkonsulat Istanbul, Kurdiska kulturstiftelsen i Stockholm och Svensk-kurdiska kulturföreningen i Stockholm för att ha finansierat barnrättsorganisationen Umut Isigi Kadin Kooperatifi i staden Diyarbakir, som man hävdar har kopplingar till PKK.

Umut Isigi Kadin Kooperatifi (Kvinnokooperativet Hoppets ljus) bildades och bedrivs av kvinnor som genomför olika projekt som omfattar förskoleverksamhet för barn i de fattigaste slumområdena i Diyarbakir.

Kurdiska kulturstiftelsen i Stockholm startade, i samarbete med kvinnokooperativet, invigde hösten 2006 projektet Astrid Lindgren barnboks och rättighetscenter i Diyarbakir. Projektet finansieras av Sida medel genom Olof Palmes Internationella Centrum.

MASAK och regeringsvänliga turkiska tidningar anklagar Umut Isigi Kadin Kooperatifi för att förmedla dessa pengar till PKK. Kvinnornas namn publicerades i tidningar och görs således till måltavlor. Som ett resultat av detta hotades två av de verksamma kvinnorna per telefon.

I förra veckan kallades Sveriges ambassadör i Istanbul till det turkiska utrikesdepartementet. Turkiet utövar påtryckningar på Sverige för att stoppa bidrag som syftar till att gynna kurdernas kulturella rättigheter.

Olof Palme Centret har i ett pressmeddelande påpekat att en oberoende revisionsgenomgång visar att ingen del av det beviljade bidraget till Umut Isigi Kadin Kooperatifi har vidareförmedlats till PKK.

Umut Isigi Kadin Kooperatifi, Kurdiska kulturstiftelsen och Svensk-kurdiska kulturföreningen har anmält MASAK och de tidningar som publicerat rapporten, för förtal.

Vad som oroar oss är att den svenska regeringen, inte minst Carl Bildt, inte bemöter anklagelserna. Sveriges tystnad är oroväckande. Det är skamligt att Sveriges utrikesminister inte kan stödja de förtryckta och försvara sitt land mot turkiska vilseledande informationer.

Vi som undertecknar detta upprop protesterar mot den turkiska statens smutskastning av kurder och kurdiska föreningar, organisationer samt institutioner, och kräver att utrikesminister Carl Bildt snarast uttalar sig gällande sanningen för det svenska folket!

Stockholm, den 11 oktober 2012

Inga kommentarer: