Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, oktober 18, 2012

Chevron nekas resning i USA

USA:s högsta domstol nekar oljebolaget Chevron prövning av ett överklagande gällande domen om skadestånd på 18,2 miljarder dollar för miljföroreningar i Amazonas.

Det är en viktig seger för de 30 000 invånare i den ecuadorianska Amazonas som stämde Chevron för brott mot mänskliga rättigheter och miljön. Chevron fälldes och krävdes på ett skadestånd på 19 miljarder dollar som oljebolgaet vägrat betala och också försökt blockera med hjälp av juridiken. Nu har även Högsta domtoslen i USA nekat Chevron resning.

Företaget, som avslutade sin oljeutvinning i Amazonas i början av 90-talet, lämnade kvar över 1000 dammar med oljeslam och beräknas ha dumpat över 68 miljarder liter giftiga ämnen i naturen. Föroreningen av vattendrag tros ha orsakat en rad sjukdomar och dödsfall bland ursprungsfolken och enligt en expertrapport från en ecuadoriansk domstol har 1400 personer dött på grund av gifterna som dumpades i naturen.

Från Ecuador rapporteras att det finns ca 200 miljoner dollar i landet tillhörande Chevron, som kommer att användas för att börja betala av skadeståndet.

Inga kommentarer: